Vad innebär kliniskt avfall?

kliniskt avfall

Vad innebär kliniskt avfall?

Category : Utveckling

Alla vårdenheter och sjukhus har avfall som måste hanteras på rätt sätt. Det gäller då kliniskt avfall som innebär avfall med risker för smittspridning. Det handla om sprutor, kanyler eller saker som kommit kontakt med kroppsvätskor. Avfall som måste hanteras på ett korrekt sätt för att inte orsaka större problem. Det gäller nästan allt på ett sjukhus eller på en vårdenhet som används för vård. Då det mesta kommer i kontakt med kroppsvätskor på ett eller annat sätt. Att ta hand om kliniskt avfall på rätt sätt är därmed viktigt då riskerna med smittspridning trots allt finns. 

Därför är kliniskt avfall något som alla sjukhus och andra former av vårdenheter måste hantera. Det är trots allt något som i längden kan göra en väldigt stor skillnad. För man ska inte underskatta riskerna som finns med att kliniskt avfall inte har hanterats ordentligt. Då det kan orsaka smittspridning och stora problem. Därför ser man ofta på både sjukhus och vårdcentraler behållare för kliniskt avfall. Dessa förvarar avfallet på ett säkert sätt. Där det inte finns någon risk att någon obehörig kan komma åt detta. Det är trots allt något som man inte ska underskatta värdet av. 

Kliniskt avfall och vad det innebär 

Kliniskt avfall innebär i korthet nästan allt avfall från vårdenheter som sjukhus och vårdcentraler. Det är ett avfall som måste hanteras av utbildad personal och med specifik utrustning. Riskerna som finns för smittspridning och att det ska hamna på fel plats annars är stora. Att det därför tas om hand om på rätt sätt är viktigt. Oftast är det speciella företag som hämtar upp det kliniska avfallet och tar om hand om det på speciella anläggningar. Där allt förvaras korrekt och hanteras på ett sätt som minskar riskerna med sådant avfall. 

Att det finns kliniskt avfall är en del av att det finns sjukvård. Det är trots allt mycket som kommer i kontakt med sjuka människors kroppsvätskor. Vilket i sin tur kan orsaka att smittan sprids vidare om det inte tas om hand om på ett säkert sätt. Därför är det också en grundläggande bit för alla sjukhus och vårdenheter att kliniskt avfall tas om hand om enligt gällande regler och riktlinjer. Det får inte finnas någon möjlighet att det kan leda till att andra blir smittade. Förvaringen sker även på sådant sätt att det inte kommer i kontakt med andra. För att öka säkerheten och tryggheten används speciella behållare vanligtvis. 

Kliniskt avfall är smittförande 

För att det ska vara kliniskt avfall ska det kunna vara smittförande. Exempelvis är nålar, kanyler och sprutor kliniskt avfall. De har kommit i kontakt med smittade människor eller där risken finns att det finns en smitta. Oavsett om det är bekräftat att en person är smittförande eller ej, behandlas nästan allt avfall som kommit i kontakt med kroppsvätskor som kliniskt avfall. Då det är svårt att avgöra om det finns någon smitta. Även vid ett vanligt blodprov anses den använda kanylen som kliniskt avfall. Då det är svårt att avgöra om det finns en smitta eller inte.

Riskerna med smittförande avfall 

Det finns en hel del lagar och regler kring hantering av smittförande avfall. Anledningen till det är ju så klart för att det finns risker med att hantera den här typen av avfall. Som vi nämnde innan och som man hör på namnet så kan det här avfallet sprida smittor mellan olika personer. Det kan handla om blodsjukdomar som sprids via kanyler exempelvis. För just kanyler finns därför särskilda behållare för förvaring och transportering. Använder man dessa med försiktighet så kan man känna sig trygg med att man är på den säkra sidan. 

Om man av misstag råkat komma i kontakt med smittförande avfall ska man vara försiktig. Det är viktigt att man inte tar några onödiga risker. Det kan vara så att man faktiskt har fått i sig smitta och på så sätt kan sprida den vidare. Då är det viktigt att man uppsöker sjukvård för att få hjälp.