Oljefilter och vattenfilter

Oljefilter och vattenfilter

Är du i behov av ett oljefilter eller ett vattenfilter? Då kan vi vägleda dig genom Stockholmsföretagen till ett företag med fokus.

Filter finns i olika utföranden och användningsområden. vi använder filter tillvardags varje dag utan att vi tänker på det. I bilen, i kylskåpet, i industrier, i diskmaskinen och tvättmaskinen. Ja användningsområdena är onekligen många både för konsument och företag. Vi har valt att Lyfta Fram Colly Filtreringsteknik som är experter på just filter. Oljefilter och vattenfilter är två av de största produktområdena.

Oljefilter

Oljefilter används för att få bort smuts eller andra partiklar från till exempel hydrauloljan. Själva filtret kan bestå av olika material men papper är ett av de vanligare. Beroende på användningsområde kan ett oljefilter sättas igen av alla smutspartiklar. För att ha en driftsäker och lång livslängd är det av mycket stor vikt att man kontrollerar och byter ut filter vid behov. Ett konsumentfilter är ofta inte lika avancerat som ett industrifilter som kan innebära att även andra ingrepp måste utföras. Anlitar man ett marknadsledande företag som Colly Filtreringsteknik kan man vara säker på att man alltid har rätt oljefilter.

Vattenfilter

Vattenfilter är en effektiv metod att rena vatten på ett kostnadseffektivt sätt, men snåla genom att beställa filter från okontrollerade leverantörer. Vattenfilter används på ett effektivt sätt för att avskilja bland annat grumlighet, färg, smak och lukt. Inom industrin använder man filter av en helt annan karaktär jämfört med de som man kan köpa som konsument. Det beror på att kraven är så pass mycket högre på att filter måste kunna fånga upp de allra minsta partiklarna. Tänk därför alltid en extra gång på vilken leverantör du väljer så att du verkligen får ett kompatibelt vattenfilter.

Colly Filtreringsteknik – Ett effektivt filter

Vi har valt att lyfta fram detta relativt unga företag då de genom sina innovationer, utbildningar och mångfalden av produkter inom filter är unik i Stockholm. Colly Filtreringsteknik genomför utbildningar tillsammans med sina kunder för att de i sin tur ska bli duktigare kravställare och inköpare av filter. Att dela med sig av sin kunskap och information är något som blir allt vanligare och som blir viktigare och viktigare ju längre vi går in i framtiden.

 

oljefilter och vattenfilter