Klottersanering och fasadtvätt

Klottersanering och fasadtvätt

Är du i behov av klottersanering eller en fasadtvätt? Då kan vi vägleda dig genom Stockholmsföretagen till ett företag i fokus.

Graffiti eller klotter är i grunden en konstform som härstammar från USA. Artisterna använder dock tyvärr alltför ofta stadens fasader för att visa sin skicklighet och uttrycka sina känslor.  Det handlar även om att visa sitt ”märke” på så många platser som möjligt vilket leder till att klotter blir en irriterande faktor när man går på stadens Gator. I Stockholm som är den mest befolkade platsen i Sverige blir det såklart trångt för klottrarna att visa upp sina verk. Staden använder sig då av klottersanering eller fasadtvätt för att göra stadens fasader rena och i nytt skick. Klotter kan dock ibland vara svårt att åtgärda och för att underlätta framtida klottter kan man även tillämpa en metod som heter betongimpregnering. Det är en metod där man lägger en hinna på fasaden vilket gör den lättare att tvätta vid klottersanering.

En vägg där någon klottrat har visat sig vara inbjudande för andra klottrare. Det är därför väldigt viktigt att man klottersanerar en fasadomgående för att minska risken för att fler utnyttjar den upptäckta platsen.

Color off utför klottersanering och fasadtvätt i Stockholm

Color off i Stockholm arbetar i hela Stockholmsområdet med de tre ovan nämna metoderna. Klottersanering är den mest utbredda tjänsten och den tjänsten vi främst vi vill fokusera på. De har nämligen under många år varit Stockholms stad trogna med att aktivt och effektivt fasadtvätta Stockholms fastigheter.

Personal med hög kompetens och lång erfarenhet och ett genomgripande miljötänk för en hållbar framtid gör Color off till det företag de är idag. Anställda kompetensutvecklas löpande för att utvecklas och hela tiden ge kunder en trygghet i att de är ledande inom klottersanering.

 

Detta är det första industrirelaterade företaget vi lyfter fram på Scanlab i och med denna nystart.

 

klottersanering