Stockholm – En industri

Stockholm – En industri

Category : Framtid , Industri , Utveckling

Stockholm är inte bara vår huvudstad det är även Sveriges största industri. I storstadsområdet Stockholm bor det 2 205 105 personer av Sveriges totala folkmängd på 9 767 357 personer. Detta gör Sveriges huvudstad till den största industrin vi har. Inte bara av alla fysiska industrier som finns i området men också alla människor som konsumerar och säljer produkter och tjänster.

Eftersom befolkningen i Stockholm är så stor i förhållande till den totala befolkningen i Sverige påverkar även Stockholm Sveriges ekonomi mest.

Nu i helgen när det var kungligt bröllop och det nyfödda tillskottet till Madeleine och Chris hjälper även den redan mycket välmående turismen till Stockholm.

Det är alltså oerhört många parametrar som gör Stockholm till den industri staden är idag och den inflytelserikedomen stadens invånare även kan ha.