Elavtal, och vad du behöver veta

elavtal

Elavtal, och vad du behöver veta

Category : Framtid , Utveckling

Ett elavtal är det avtal man sluter med elbolag eller elhandelsbolag som det även heter och på så vis har man el till sin bostad. Det finns många olika typer av bolag och dessa har olika typer av elavtal för att det ska passa alla kunder. Det kan exempelvis vara så att kunden har haft ett långt kontrakt med ett elhandelsbolag och känner att denne har betalat allt för mycket. Då kan man bestämma sig för att kolla upp alternativ till andra elbolag och deras specifika elavtal. I många fall så brukar man inte ens behöva kolla upp olika avtal själv innan det ringer någon och erbjuder ett annat elavtal. Något som har blivit populärt på senare tid som många inom telemarketingbranschen är att sälja så kallade grön el. Vad som menas med grön el är att det är producerat på förnyelsebara energikällor. Det vanligaste är vindkraft, vattenfall eller biobränsle.

Det kan även finnas andra anledningar till varför man kan vilja byta elavtal. Det kan vara så att man betalar per kvartal. Vissa elavtal grundar sig på betalning kvartal medan andra tillämpar betalning en gång i månaden. Det finns även andra betalningsalternativ som dessa elhandelsbolag tillåter kunderna att välja. Beroende på vilken typ av betalning kunden väljer kan det påverka slutpriset på elen. Det är därför smart att kolla igenom alla olika elavtal och deras olika betalningsalternativ.

Elavtal i bostadsrätter

I bostadsrätter idag så är det ofta så att man har ett elavtal som grundar sig på ett avtal som bostadsföreningen har valt. I många fall så är dessa elavtal väldigt gamla och därmed inte uppdaterade. De kan därför vara onödigt dyrt men eftersom att det är föreningen som valt detta bolag och avtal så är det sällan som det ändras. Problemet är att man sällan kollar upp vilket avtal man har utan endast fortsätter samarbetet genom många år. Vad man kan göra ifall man bor i en bostadsrätt och känner att man betalar alldeles för mycket och har ett gammalt elavtal är att kontakta föreningen. I slutändan kan det innebära en ganska stor besparing och därmed kan det vara lönt att undersöka saken.

Sammanfattningsvis kan man säga att elavtal är det avtal som bestämmer vad för typ av el som skall ledas till fastigheten. Elavtalet bestämmer vad för typ av el det är, ifall det är från förnyelsebara källor som blivit allt mer populärt eller någon annan typ av källa. Elavtalet är också avgörande för vilken frekvens som betalningen skall genomföras. Det kan därför vara lönt att kolla igenom alla alternativ vad gäller elavtalet innan man gör sitt val.