Åkeri med kranbilar och lastbilar

Lastbilar och kranbilar

Åkeri med kranbilar och lastbilar

Category : Industri

Runt om i landet finns de massiv med åkerier som bidrar till transporter av varor och andra gods. De arbetar främst mot andra företag men även mot privatpersoner. Det finns stora åkerier med väldigt stort utbud av fordon för att kunna hantera alla olika slags transporter men även de som enbart har fåtals lastbilar och kranbilar. SpångaMälarö Lastbilcentral AB är t.ex. ett åkeri som erbjuder både lastbilar för uthyrning och kranar till diverse arbeten.

Förutom att åkeri med lastbilar och kranbilar bidrar till transport av varor och gods så arbetar de även med hjälp av deras kranbilar med tyngre lyft som kan behövas av kunderna. Kranbilar är väldigt användbara på byggen och liknande där transport behövs till speciella platser och inte bara lastas av utanför bygget. Genom att dessa har en kran kan man specificera avlastningen av byggvaror till önskad plats, vilket kan vara på någon höjd exempelvis. Detta kräver en expertis av användning med kranbilen för att kunna bedöma lyftet på rätt sätt. Att stressa sig fram leder ofta till att arbetet inte blir bra och därför är det lugn som man tilldelas med erfarenhet väldigt eftertraktat och en bra egenskap att ha.

För att arbeta med åkeri med lastbilar och kranbilar krävs att man har EU-kraven på yrkeskunnandet men även de krav som transportstyrelsen ställer för de skriftliga proven som genomförs. Ifall man startar en åkeriverksamhet med lastbilar och kranbilar får man ansvaret för de fordon som verksamheten tillhandahåller men även för de anställdas arbetsförhållanden. Utöver detta även den affärsmässiga ledningen och de juridiska åtaganden som görs. Det finns även många krav, föreskrifter och lagar som man måste följa för att få genomföra sin verksamhet.

För att arbeta med åkeri med lastbilar och kranbilar krävs att man har EU-kraven på yrkeskunnandet men även de krav som transportstyrelsen ställer

Många åkerier idag har svårt att ta marknadsandelar då många stora företag har expanderat och därmed har det blivit allt svårare att gå med god vinst som egen företagare. De flesta mindre åkerierna som fortfarande finns i landet är främst familjeföretag som gått i generationer och har sina specifika kunder. Något som kan vara bra att tänka på ifall man vill starta ett åkeri är att nischa sig på något sätt. Starta ett åkeri med lastbilar och kranbilar för att sedan vända sig till en viss marknad är ett bra sätt att synas på. För att göra sig ytterligare populär på marknaden bör man tillhandahålla certifieringar för miljö och säkerhet. Ett miljötänk är viktigt idag och de flesta potentiella kunder ser detta som något positivt. Utöver detta så har de flesta åkerier även Sveriges Åkeriföretags certifikat för kvalitet 9001:2000 samt miljö 14001. Ett annat sätt att säkerställa sin kvalité på är att tillhandahålla kvalitetscertifikat enligt ISO 9001:2000.

Åkerier med lastbilar och kranbilar har ofta stora fordonsparker med stort utbud av dessa fordon. Idag finns väldigt många olika lastbilar t.ex. vilket är positivt då man inte behöver använda sig av något som kräver mer än vad som behövs. Detta bidrar till bl.a. mindre utsläpp och en renare miljö. Idag har fortfarande Sveriges Volvo och Scania en väldigt hög andel av dessa typer av fordon och är väldigt konkurrenskraftiga avseende den marknaden. En sak som bidragit till detta har att göra med att det i Sverige varit tillåtet med längre och tyngre lastbilar en längre tid i jämförelse med andra delar av Europa.