Monthly Archives: januari 2018

byggfirma

Vad definierar en ordentlig byggfirma

Category : Nyheter

Det som definierar en byggfirma är deras professionella synsätt på hantverket de utför. Det är också det enda som egentligen är viktigt. Att anlita någon som inte vet vad de gör leder ofta till att arbetet måste göras om eller rivas. Det är inget man vill då det kan kosta väldigt mycket. Därför ska man alltid se till att använda sig av en ordentlig byggfirma.

Det som ytterligare definierar en ordentlig byggfirma är att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt inom en rimlig tid. Men även att arbetet inte måste göras om, att arbetet följer lagar och regler som gäller i Sverige men även att arbetet blir snyggt. Det är inte något man alltid kan vara hundraprocentigt säker på om man väljer en firma som inte är definierad inom det vi menar är en ordentlig byggfirma.

Man ska alltid förvänta sig ett professionellt utfört arbete

När man definierar en ordentlig byggfirma, måste man alltid se på vilket arbete de utför. Om man väljer en oseriös byggfirma så leder det ofta till att arbetet inte håller den standard man kan förvänta sig. Gäller det dessutom badrum eller elektriskt arbete, kan det vara olagligt att anlita någon som icke är professionell. För sådana saker måste alltid utföras av certifierade hantverkare eller en behörig installatör för att det ska vara korrekt.

Ett badrum som inte byggs på rätt sätt, leder ofta till framtida mögelskador eller fuktskador. Något man inte vill riskera för att man velat spara lite pengar.

Man ska alltid förvänta sig att arbetet utförs i tid

Man ska alltid be om referenser när man står i valet och kvalet över vilken byggfirma man ska välja. En ordentlig sådan har goda referenser, där man kan få reda på om de utför arbetet inom den tidsram de själva satt upp.

Skulle det vara så att byggfirman inte är villig att förse dig med sådana referenser är det inte en ordentlig byggfirma. Det kan också innebära att du i värsta fall väljer en hantverkare som inte gör ett bra arbete.

Om arbetet som ska utföras omfattar våtrum eller elektronik är det viktigt att det är en behörig installatör som utför arbetet. Annars finns det en risk att du som husägare kan bli skadeståndsskyldig, gäller då elektriskt arbete.

Ha alltid med i kontraktet vad som händer om ett arbete inte blir utfört i tid och om det ska innebära viten eller inte.

Viktigt att tänka på

Det som står ovanför är vad man ska förvänta sig av en ordentlig byggfirma. Men man får inte glömma bort att kontrollera byggfirman innan du skriver på ett kontrakt. Det är nog ingen som missat program som fuskbyggarna eller arga snickaren. Se till att du vet vem du anlitar och att de har alla försäkringar som kan krävas.

Begär även in ordentliga referenser, för om tidigare kunder varit nöjda, är chansen större att även du kommer att bli nöjd. Något som i slutändan är vad som verkligen är en definiering av en ordentlig byggfirma, att kunden i slutändan är nöjd med arbetet.