Monthly Archives: november 2017

inspektionslucka

Inspektionslucka

Category : Nyheter

En inspektionslucka är något som de flesta inte tänker på att de kan ha behov av innan det efterfrågas. Om något händer och hantverkaren, elektrikern eller rörmokaren ber om att få titta i inspektionsluckan är det försent att installera en sådan. I en del fastigheter så finns det redan inbyggt och då behöver man inte göra mer än så. Men framförallt så är det äldre fastigheter som helt saknar inspektionsluckor och som gör att man kan behöva få sådana installerade.

Det är nämligen ett ypperligt verktyg för att enkelt kunna se om något har hänt eller om det är något man behöver åtgärda. Annars finns risken att man inte på ett enkelt sätt kan hitta vart någonstans det är ett problem. Det leder ofta till att man behöver riva en vägg eller dra ut både kablar och rör. Vilket är något man helt kunnat undvika med en enkel inspektionslucka. För det är egentligen vad den är till för.

Att enkelt kunna se vart någonstans det är ett fel, hål eller eventuella andra problem som kan uppstå. Med hjälp av en inspektionslucka kan man även inspektera saker som rör, el och ventilation utan att det krävs någon större arbetsinsats från ens egen sida.

Få en inspektionslucka installerad

Om man inte har någon inspektionslucka kan det vara dags att installera en sådan. Beroende på vad den ska användas till för att inspektera kan det vara bra att anlita ett företag som gör installationen. Då undviker man problem och man vet att arbetet blir fackmannamässigt utfört. Något som är otroligt viktigt för en inspektionslucka gör ingen större nytta om den inte är på rätt plats.

Är man osäker på om man har en inspektionslucka så kan det vara dags att se över sina fastigheter för att underlätta framtida arbeten. Med en inspektionslucka underlättas det nämligen markant då man enkelt kan se vart någonstans det är problem. Vilket man inte kan göra om en sådan saknas.

El, rör och ventilation är saker som kan behöva en inspektionslucka för att man ska kunna upptäcka problem innan de uppstår. Men om man då saknar en inspektionslucka är det inte helt enkelt att hålla koll på sådana installationer.

Men det är sällan ett lagkrav att ha inspektionsluckor men det är något man helst ska kontrollera med byggnadskontoret i den kommun man bor i. Då får man klara besked över vad det är som gäller och vad det är som krävs.

Att tänka på när man ska installera en inspektionslucka

För den som inte vet vart någonstans en inspektionslucka ska sitta bör alltid kontakta ett företag för att göra arbetet. Då får man det fackmannamässigt utfört och man kan vara säker på att luckan sitter på rätt plats.

Man kan även vid renoveringar se till att inspektionsluckor sätts in på alla platser där det kan behövas. Då vet man nämligen hur och vart ett fel har uppstått och man kan då enkelt åtgärda det utan att behöva riva ner en eller flera väggar. Så en inspektionslucka är en låg kostnad för att minska rivningsarbetet i framtiden.