Monthly Archives: september 2017

husbesiktning

Anlita besiktningsman vid hus köp?

Category : Nyheter

Att anlita besiktningsman vid husköp är något man alltid bör göra. Riskerna man tar om man inte gör det är väldigt stora. Lika väl som man inte ska köpa grisen i säcken så ska man inte köpa ett hus utan en ordentlig besiktning. För du som köpare har ett stort ansvar att kontrollera att det inte finns några fel. Man ska nämligen inte lita på att en husägare kommer att berätta om alla fel som finns med huset han vill sälja. Det kommer inte heller att gå att få några pengar tillbaka om man själv har brustit i sitt ansvar att kontrollera fastigheten. Då det är något man som köpare har ett stort ansvar för att faktiskt kontrollera. Vissa saker kan betecknas som dolda fel och då kan man få tillbaka en del av pengarna men sällan allt. Det ska också upptäckas inom en rimlig tid och man ska då kunna kontakta säljaren och få personen att ge tillbaka pengarna. Något man inte kan förvänta sig kommer gå speciellt smidigt efter flera år.

Därför ska man alltid anlita en besiktningsman vid husköp. Då vet man svart på vitt vilka fel som finns med fastigheten. Man har då även uppfyllt ansvaret att noggrant kontrollera fastigheten innan man köper den.

Vad kan hända om man inte anlitar en besiktningsman vid husköp?

Det är mycket som kan hända om man inte anlitar en besiktningsman. Framförallt så kan man missa saker som gjort att man inte velat köpa fastigheten. Några exempel är mögel eller skadedjur som kan finnas och som man själv missat. Därför ska man alltid anlita en besiktningsman för att se till att det inte finns några fel på fastigheten.

Om man dessutom inte anlitat en besiktningsman så riskerar man med att sedan stå med ett hus som kräver omfattande renovationer. Om det finns mögel eller liknande och man inte upptäckt detta vid köp så finns risken att man faktiskt får bekosta detta själv. Något som inte är speciellt kul att behöva göra direkt efter att man köpt huset. Så därför ska man alltid anlita en besiktningsman som får gå igenom fastigheten noggrant. Då undviker man de risker som finns med att köpa just grisen i säcken.

Om besiktningsmannen däremot missar något vid besiktningen så gäller något annat än om man själv missat detta. Så därför ska man alltid anlita en besiktningsman för att undvika att stå med stora kostnader helt själv.

Att tänka på vid husköp

Något alla bör tänka på är att det kan finnas fel som husägaren inte ens vet om. Det behöver inte vara så att personen inte säger något för att höja priset. Han eller hon kanske inte ens kände till att felet fanns. Så därför är det viktigt att man själv går igenom fastigheten innan köp och att man anlitar en besiktningsman för att vara helt säker.

Dolda fel är en annan sak och man har ett antal år på sig att upptäcka dessa. Men det är alltid bättre att upptäcka felen så fort som möjligt.