Monthly Archives: juni 2016

bilbärgning

Bilbärgning på Smålands långa vägar

Category : Utveckling

Man vet aldrig när man behöver bärgning. Med bärning menas den process då man behöver transportera ett fordon som ha havererat och inte kan ta sig fram genom egen kraft. Anledningarna till att man behöver bärgning är många. Exempelvis kan det vara på grund av motorhaveri, eller att man har fått punktering och inte har något reservdäck eller anordning för att byta däcket själv. Bärning innebär helt enkelt att man med hjälp av ett annat fordon, ofta en lastbil, lyfter bort den havererade bilen och forslar bort den. I de flesta fall så bärgar man bilen direkt till en verkstad eftersom bilar som behöver bärgning också i de flesta fall behöver någon typ av service som utförs av en verkstad.

Bilbärgning i Sävsjö

I Sävsjö finns det billig bärning att tillgå genom olika företag. Det finns även privatpersoner som har tillgång till bärgningsbilar och ibland arbetar de i en enskild firma. Det finns även olika växlar för bilbärgning. Då ringer man in till växeln och de som arbetar där kan sedan koppla vidare till en bärgare i närhet av där man befinner sig. Sävsjö ligger i mitten av Småland och beroende på var man befinner sig så kan man även finna billig bärgning från de närmaste byarna och städerna. Ett av de företag som arbetar med bilbärgning i Sävsjö trakten är Lottas bärgningstjänst.

Det är viktigt att man vid bärgningen kommer överens om ett pris för vad det ska kosta att transportera iväg fordonet. Billig bärgning är inte ovanligt om bilen inte behöver transporteras så långt eller om bärgningsbilen befinner sig i närheten. Det brukar gå att bestämma pris innan man tillkallar bärgning i Sävsjö då många aktörer har ett bestämt pris för bärgning beroende på i vilket område man ska hämta bilen.

Det finns även olika typer av bärgningsbilar. Den vanligaste anordningen är en mindre lastbil som har något som kan liknas vid en krok påkopplad på lastbilen. Då lyfter man upp den del av bilen som inte har fungerande hjul, sedan bärgas bilen iväg med hjälp av de hjulen som fortfarande är fungerande. Om ett fordon inte har några hjul som är i åkbart skick får man använda sig av en annan bärgningsbil. En bärgningsbil som är en stor lastbil där hela bilen kan placeras på lastbilsflaket används i de fall där bilen som sagt inte har några hjul som fungerar.

Vidare finns det även väldigt stora bärgningsbilar som klarar av att lyfta stora fordon som exempelvis lastbilar eller bussar. Det krävs ofta speciella bärgningsbilar för detta eftersom de fordonen är betydligt tyngre än vad en vanlig personbil är. Det är vanligt att bussbolag som kör i bland annat Sävsjö och runt om i Småland har samarbete med bärgningsfirmor som erbjuder billig bärgning av en havererad buss.

Sammanfattningsvis kan bärgning beskrivas som en process då man med hjälp av ett annat fordon transporterar iväg ett fordon som har havererat och det inte går att köra vidare med. Billig bärgning går att få tag på i Sävsjö på olika sätt, antingen direkt via bärgningsföretaget eller via en bärgningsväxel som till exempel assistanskåren eller Falcks.