Monthly Archives: april 2016

värmepump

Värmepumpar, lite tips!

Category : Framtid , Utveckling

I den nordligaste kommunen i Halland kan man finna Kungsbacka och här återfinns bland annat. Det kan ibland vara svårt att veta vilken värmepump som är den bästa för just den bostad eller lokal som man tillhandahåller och därmed kan Rörtjänst i Vallda guida kunderna till möjligheter som leder till beslut. I många fall är detta även en fråga om budget då viss typ av värmepump kostar mer än andra. Det viktigaste med en värmepump är ändå att föra över värme från en plats till en annan och det finns det många återförsäljare i Kungsbacka som är angelägna om att kunderna ska få genom att erbjuda lång erfarenhet och bra service. Rörtjänst i Vallda har en bred kompetens inom värmepumpar.

Vad för sorts värmepump?

Uteluftvärmepump som finns såväl som luft-vattenvärmepump och luft-luftvärmepump, frånluftsvärmepump samt bergvärmepump är de absolut vanligaste typerna av värmepumpar som finns. Av de vanligaste värmepumparna är frånluftsvärmepump, den enklaste och billigaste sortens värmepump.

Frånluftsvärmepump fungerar genom att den ventilerar igenom byggnaden för att sedan föra över energin till varmvattnet och värmesystemet. Dessa aggregat som ger värme, varmvatten och ventilation är idag väldigt utvecklade och där med mera miljöanpassade. När man köper en ny frånluftsvärmepump i Kungsbacka så brukar man vanligtvis få 6 års garanti på den och i regel så brukar en ny värmepump vara hållbar mycket längre än så i slutändan.

Luft-luft värmepumpen är en annan väldigt vanlig anordning som återfinns i många olika hushåll. Fördelen med denna värmepump är att de förutom att värma hushållen på vintern även kan fungera omvänt. De kan alltså bidra med kallare luft på de heta sommardagarna. En annan fördel med just denna typ av värmepump är att de fungerar bra även vid lägre temperaturer, vilket andra typer av värmepumpar ibland har svårt att klara av. En annan typ av värmepump som är väldigt lik luft-luft värmepumpen är den så kallade luft-vattenvärmepumpen. Nackdelen med luft-vattenvärmepumpen är att den inte fungerar helt av sig självt de kallaste vinterdagarna utan behöver hjälp och kräver en el-, olje- eller vedpanna. På så sätt är denna anläggning inte lika miljövänlig som luft-luft värmepumpen men likväl används denna lika mycket i Kungsbacka.

Bergvärmepumpen är en annan typ av värmepump som återfinns lite överallt och man kan inhandla en sådan även i Kungsbacka, där man kan finna alla typer av värmepumpar som används i Sverige. Bergvattenpumpen fungerar lite annorlunda i jämförelse med de andra typer av värmepumparna då denna använder sig av berggrundens vatten för att tillförse värme. Även om denna anordning inte fungerar lika bra som en luftvärmepump när det är varmt utomhus så fungerar bergvärmepumpen effektivt stora delar av året. En del av installationen av en bergvärmepump innebär att man ska gräva ner 80 till 200 meter ner i marken, beroende på distansen ifrån berget.

Värmepumpar har funnits väldigt länge nu och deras syfte är att ventilera värme inomhus. På senare tid har dessa förbättrats och effektiviteten likväl miljömedvetandet har ökat och idag finns det väldigt välutvecklade anläggningar för alla typer av hushåll.