Monthly Archives: februari 2016

Hur står sig utvecklingen inom VVS i Jönköping?

Category : Framtid , Utveckling

VVS står egentligen för värme, ventilation och sanitet och innefattar en stor bransch med många företag verksamma i Jönköping. En stor del av arbetet som VVS montör eller installatör innefattar planering för vatten och avloppsvägarna. I Jönköping kan man finna ett stort utbud med olika företag verksamma inom yrket och på så sätt kan bidra med den tjänst folket behöver. Man finner olika typer av företag, vissa är mer specialiserade mot nybyggen och nyinstallationer medan vissa andra företag jobbar med mot service.

Skall man exempelvis göra om ett nytt badrum och behöver dra vatten till anläggningen så kan det vara svårt att veta hur mycket det skulle kosta. I Jönköping kan man höra av sig till VVS montörerna och på så sätt få dem att kolla igenom arbetets omfång och därefter skicka en offert till kunden. Ibland kan det vara smart att höra av sig till flera olika företag och på så sätt få det bästa erbjudandet. Man ska dock inte vara för snål i dessa lägen och välja ett företag som inte är rekognoscerat i länet, det dyker ständigt upp mindre företag som gör sig tillgängliga för en billigare service. Nackdelen är att de inte utför ett korrekt arbete och i längden kan detta betyda att man måste göra om det, vilket kan kosta mycket pengar. Dåligt utförda VVS arbeten kan också leda till vattenskador och dylikt som kan utgöra skada för större delar av byggnaden.

Värmedelen i VVS yrket består främst av installation av olika radiatorer för att hålla en byggnad varm. Vanligtvis installeras dessa under fönstret till en vattenledning som är kopplat till en större huvudledning. Denna huvudledning brukar vara kopplad med olika ventiler för justering av vattnets värme. Huvudledningen är vidarekopplad till en undercentral där flera bostäders huvudledningar går samman. Denna är kopplad till fjärrvärmen som bistår med värmen till bostäderna.

Ventilationen är en stor del av VVS montörernas jobb i Jönköping. Ventilationskanalerna finns placerade längs väggarna på ett noga och välplanerat sätt för att de inte ska vara i vägen för något annat. I slutet på kanalerna finns en fläkt som bidrar luften till byggnaden.

Sanitetjobbet för en som arbetar med VVS innebär främst hanteringen av vätskor och spill, exempelvis i diskvasken eller andra avlopp. Även detta arbete kräver att man planerar rörstråkens position på bästa sätt för att de inte ska vara i vägen för människan eller något annat som skulle kunna påverka det.

VVS branschen är stor i Sverige och det finns väldigt många verksamma företag. I samband med detta finns två stycken branschtidskrifter, VVS Forum och Energi & miljö. För att kunna arbeta med VVS är det enklaste sättet att gå bygglinjen på gymnasiet och välja den inriktningen. Efter gymnasiet går man vidare som lärling på ett företag innan man blir fullt utbildad och får full lön. Ett annat alternativ för den som vill arbeta med VVS är att gå på de vuxenutbildningar som finns lite runt om i Sverige. Detta är ett bra alternativ för den som inte gick gymnasieutbildningen men ändå vill arbeta med VVS