Monthly Archives: oktober 2015

fasadrenovering-i-stockholm

Fasadrenovering i Stockholm

Category : Framtid , Industri

Fasaden på en byggnad innebär yttersidan av byggnationen och därmed fastighetens skydd mot väder och vind. Man kan säga att fasaden är det första intrycket man får av en fastighet. Därför är det viktigt att det även ser bra ut. Fasadarbeten fortgår både under byggnaden av hus, lägenheter eller andra fastigheter. Men det främsta fasadarbetet handlar om att förbättra skador på byggnaders utsidor genom fasadrenovering. Det är oftast på grund av fukt som tar sig in eller genom frostsprängning som fasaden skadats och behöver renoveras.

I Stockholm arbetar Kumla Fasad Team AB återkommande med fasadrenovering i Stockholm på främst puts men även trä och tegel. En träfasad ger många valmöjligheter men kräver väldigt mycket skötsel. Den bör då tvättas och målas med jämna mellanrum. Tegelfasad är många som väljer då de har en större livslängd. Nackdelen är dock att man inte har många valmöjligheter vad gäller utseendet. Putsfasad används allt oftare och detta då byggnaden får ett pampigare utseende. Putsfasad är väldigt stabila och kräver inte något större underhåll. Man brukar säga att det endast behövs putsas om var 50år.

Fasadrenoveringsarbetet

En stor marknad i Sverige och Stockholm specifikt är fasadrenoveringsarbetet. Arbetet med fasadrenovering innebär att få en fasad att se så fräsch ut som möjligt. Man vill inte att det ska synas att en fasad har renoverats men arbetet måste samtidigt genomföras effektivt. Då befintlig skada på fasad kan leda till att skadan blir allt större och därmed mer kostsam. Murning är också en del av fasadarbetet t.ex. i Stockholm är det vanligt att man vill ha en snygg öppen spis att kunna avnjuta en kall vinternatt. Det är viktigt att den görs på rätt sätt från början då så att det inte tillkommer många extra kostnader efterhand.

Det vanligaste fasadarbetet som görs är putsning men det förekommer även en hel del fasadtvättsarbete i samband med klottring eller alg/mossbildning. Fasadputs innebär att man knackar gammal fasad som är skadad. För att tillsätta ny puts som sedan slipas och målas om så den blir enhetlig med fastigheten. Man brukar även säga att detta kallas för en utlagning och en avfärgning.

Kanske tegel?

Ibland förekommer även tegel och annat bakom putsen sedan tidigare. Då brukar man i regel mura bort detta för att tillsätta nytt tegel. Fasadputs görs på hela fastigheter vilket innebär att man även fixar till balkonger, fönster, dörrar, plåt osv. allt för att se till så att fastigheten ser så ny och fräsch ut som möjligt för kunden. Det är vanligt att man använder ytputs som i regel innebär mindre underhåll i framtiden samt en snyggare utsida. För att minska på framtida problem brukar man därför tillsätta en ventilerad putsfasad. För att på så sätt även slippa måla om. I vissa fall rekommenderas även att man tilläggsisolerar också för att härda ytan. Fasadputs är ett arbete som kräver längre erfarenhet och stor noggrannhet för att det skall göras på bästa möjliga sätt.

I Stockholm jobbar man mycket med miljön dessutom vad gäller fasadrenovering. Vilket innebär att man använder material som är bättre för miljön samt att man inte spiller för mycket i onödan.